Nieuwe solarteurs slagen voor hun examen

31 mei 19

Afgelopen weken is er weer intensief getraind door een nieuwe lichting kandidaten bij BDA opleidingen. Met nog 2 herkansingen te gaan verwachten wij dat alle kandidaten hun opleiding met succes zullen afronden. Dit betekent dat ze allen succesvol hun CITO examens hebben doorlopen.

Op woensdag 29 mei 2019 ontvingen de 8 solarteurs hun officiële accreditaties “Bouwkundige montage zonne-energiesystemen” en “Installeren van zonnestroomsystemen” uit handen van Paul Verkaik, directeur van de volledig door de overheid geaccrediteerde solar opleider. De trotse nieuwe solarteurs hebben tevens hun VCA diploma behaald en kunnen hiermee direct “het dak op”.

In de tussentijd zijn Natec en Randstad druk op zoek gegaan naar geschikte bedrijven in de regio van de kandidaten. Ditmaal komen de kandidaten vooral uit het Oosten van Nederland. Voor alle nieuwe solarteurs zijn inmiddels sollicitatiegesprekken georganiseerd en zij beginnen wellicht al volgende week met hun eerste werkzaamheden.

Na de eerste succesvolle pilot “onder de rivieren” en een nieuwe lichting in het Oosten van het land, zal nu Noord Nederland volgen.

Zowel voor geïnteresseerde bedrijven als kandidaten geldt dat ze de Solar Werkt website in de gaten moeten houden of ze laten een bericht achter.

Laatste berichten
  • 31mei

    Nieuwe solarteurs slagen voor hun examen

  • 08mrt

    Onze solarteurs kunnen het dak op!